Ispis

o_namaUdruga građana „ROTIM" registrirana je pri nadležnom ministarstvu Hercegovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u ulici Mile Budaka br. 123 u Mostaru. Osnivačka skupština Udruge održana je 19.03.2011. godine u Mostaru, a njeni osnivači su slijedeće osobe: Nino Rotim, Ivica (Blaž) Rotim, Stipo Rotim, Karlo Rotim, Jerina Rotim, Milka Bogdan, Kažimir Rotim, Ankica Marinović, Ivica (Ilija) Rotim, Nenad (Jozo) Rotim, Mirela Puvača, Nenad (Franjo) Rotim, Zoran Rotim, Branko Rotim, Franjo Rotim, Miroslav Rotim, Vlatko Rotim, Alojzije Rotim i Gordana Jelić.

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

- Istraživanje i proučavanje povijesti nastanka prezimena Rotim te izrada obiteljskih stabala.

- Evidentiranje osoba koje nose ili su nosili prezime Rotim, evidentiranje njihovog mjesta rođenja, prebivališta i smrti te njihovog profesionalnog, socijalnog statusa i statusa njihovih obitelji.

-Upoznavanje i međusobno druženje članova Udruge te rad članova Udruge na omasovljavanju članstva.

- Podrška projektima i programima čiji je sadržaj poboljšanje obrazovanja pripadnika Udruge.

- Tiskanje knjiga, publikacija i promidžbenih materijala u kojima će se pisati o životu i radu pripadnika prezimena Rotim, te izrada ostalih publikacija, knjiga i računalnih programa koji će biti od koristi za obrazovanje pripadnika Udruge.

-Organiziranje predavanja, seminara i radionica u svrhu edukcije članova Udruge te organiziranje suradnje i susreta s drugim udrugama slične orijentacije.

- Udruga različitim akcijama upoznaje i informira javnost sa radom svojih članova te se u javnosti oglašava putem tiskanih i elektronskih medija.

-Udruga u okviru svojih mogućnosti, a uz suglasnost Skupštine Udruge, svojim članovima pruža svekoliku pomoć u rješavanju pravno-ekonomskih, socijalnih i drugih problema i pitanja.

- Obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju osnovnih ciljeva Udruge.

U prvom mandatu od 4 godine (+1 godina) predsjednik je bio Nino Rotim, a tajnik Ivica (Blaž) Rotim. Na izbornoj skupštini 30.11.2016. godine u tijela udruge izabrani su slijedeći:

Skupština Udruge:

Upravni odbor Udruge:

Tajnik Udruge:

Mario Rotim, predsjednik

Mario Rotim, predsjednik

Dario Marinović

Mirela Puvača, član

Kažimir Rotim, član

 

Ankica Marinović, član

Stipo Rotim, član

 

Ivica (Ilije) Rotim, član

   

Jerina Rotim, član

   

Branko Rotim, član

   

Davor Rotim, član

Za počasne članove Udruge građana „ROTIM" jednoglasno su izabrane osobe koje su svojim radom, zalaganjem i osobnim uspjehom promovirali prezime Rotim, a to su slijedeći:

1) Prof. dr. Franko Rotim-akademik

2) Prof dr. Krešimir Rotim-liječnik

3) Prof. Karlo Rotim-autor 10 knjiga

4) Vlč. Ante Rotim-župnik u župi Donja Lomnica

5) Goran Rotim-novinar HTV-a

Računi Udruge na koji se može uplatiti članarina ili izvršiti novčana donacija koja će pridonijeti kvalitetnijem radu Udruge su sljedeći:

Konvertibilni račun broj 1610200063700095 otvoren kod Raiffeisen bank d.d. Mostar. Za uplate iz inozemstva može se također koristiti isti račun, ali uz navođenje IBAN i SWIFT broja.

(IBAN: BA391611200000712707 SWIFT: RZBABA2S)

Članarina iznosi 20 KM (80 KN, 10 EURO) i vrijedi za razdoblje od godinu dana.